Nhảy đến nội dung

Chào mừng các bạn đến với blog Devweekend, blog chuyên chia sẻ kiến thức quản trị VPS, Linux , Server, hoàn toàn miễn phí được dịch từ các trang báo nổi tiếng về công nghệ trên Internet

[Thủ Thuật Linux] Convert trang HTML thành PDF bằng wkhtmltopdf

Convert trang HTML thành PDF bằng wkhtmltopdf dành cho Linux /OS X / Windows là một mã một mã nguồn mở đơn giản để chuyển đổi các trang web và HTML sang tệp PDF bằng command line? Không cần tìm đâu xa, hãy thử wkhtmltopdf...

[Thủ Thuật Linux] Cách tạo và xóa một User trên CentOS 7/8

Cách tạo User, xóa một User, chuyển User hay giới hạn User trên CentOS 7/8 là thủ thuật Linux đơn giản dành cho developer mới tiếp cận với CentOS. Bài viết di kèm ví dụ đơn giản dễ dàng theo dõi từng bước, từng thao tác bằng command line....

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn dùng Script Backup VPS lên Google Drive

Hướng dẫn dùng Script Backup VPS lên Google Drive miễn phí hằng ngày bằng package Rclone một cách dễ dàng và cụ thể theo từng bước. Nội dung bao gồm cài đặt Rclone, cấu hình Rclone, kết nối với tài khoản Google Drive, Script tự động Backup VPS lên Google Cloud....

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thay đổi location server Vultr một cách an toàn

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thay đổi location Vultr một cách an toàn và nhanh chóng. Tại một số thời điểm, máy chủ cần thay đổi vị trí server của nhà cung cấp Vultr của họ từ nơi này sang nơi khác so với thiết lập ban đầu. Bới vì nó có thể ...

[Thủ Thuật Linux] Tìm hiểu về HTTP/2

[Thủ Thuật Linux] Tìm hiểu về HTTP/2 bao gồm các nội dung: HTTP/2 là gì, sự ra đời của HTTP/2. Cách vận hành cảu HTTP/2 và những đặc trưng giúp HTTP/2 trở nên mạnh mẽ hơn các phiên bản của HTTP trước đây. Bạn cần làm gì để sử dụng tối HTTP/2 cho website của mình...

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Apache

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Apache. HTTP/2 là gì? Cách kiểm tra xem đã cài đặt HTTP/2 chưa. Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Apache trên máy chủ CentOS theo từng bước cụ thể. Bước 1: Kiểm tra phiên bản hiện tại của ...

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Nginx

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Nginx. HTTP/2 là gì? Có nên nâng cấp lên HTTP/2 không? Cách kiểm tra xem đã cài đặt HTTP/2 chưa. Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Nginx theo từng bước cụ thể. Xem ngay hướng dẫn ...

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) trên CentOS 7. Hướng dẫn lấy SSL Certificates miễn phí từ Let's Encrypt, để biết thêm chi tiết bạn có thể lên trực tiếp https://letsencrypt.org/. Chú ý rằng, thời hạn của CA chỉ có 90 ngày, vì vậy sau 90 ngày bạn cần phải cập nhập mới lại. ...

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL/TLS cho Postfix và Devecot trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL/TLS cho Postfix và Devecot trên CentOS 7. Bước 1 - Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) , Bước 2 - Cấu hình Postfix, mở và và thêm vào cuối file /etc/postfix/main.cf, tương tự mở file /etc/postfix/master.cf và bỏ comment ...
Subscribe to Server