Nhảy đến nội dung

Chào mừng các bạn đến với blog Devweekend, blog chuyên chia sẻ kiến thức quản trị VPS, Linux , Server, hoàn toàn miễn phí được dịch từ các trang báo nổi tiếng về công nghệ trên Internet

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Apache

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Apache. HTTP/2 là gì? Cách kiểm tra xem đã cài đặt HTTP/2 chưa. Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Apache trên máy chủ CentOS theo từng bước cụ thể. Bước 1: Kiểm tra phiên bản hiện tại của ...

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Nginx

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Nginx. HTTP/2 là gì? Có nên nâng cấp lên HTTP/2 không? Cách kiểm tra xem đã cài đặt HTTP/2 chưa. Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Nginx theo từng bước cụ thể. Xem ngay hướng dẫn ...

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) trên CentOS 7. Hướng dẫn lấy SSL Certificates miễn phí từ Let's Encrypt, để biết thêm chi tiết bạn có thể lên trực tiếp https://letsencrypt.org/. Chú ý rằng, thời hạn của CA chỉ có 90 ngày, vì vậy sau 90 ngày bạn cần phải cập nhập mới lại. ...

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL/TLS cho Postfix và Devecot trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL/TLS cho Postfix và Devecot trên CentOS 7. Bước 1 - Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) , Bước 2 - Cấu hình Postfix, mở và và thêm vào cuối file /etc/postfix/main.cf, tương tự mở file /etc/postfix/master.cf và bỏ comment ...

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt DKIM bằng OpenDKIM với Postfix trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt DKIM bằng OpenDKIM với Postfix trên CentOS 7.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem các bước cài đặt và cấu hình DKIM với OpenDKIM trên CentOS 7. Bây giờ tìm hiểu ngay về OpenDKIM. OpenDKIM là một mã nguồn mở của hệ thống xác thực người gửi DKIM (Domain Keys Identified Mail) ...

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thêm SASL vào Postfix với Dovecot

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thêm SASL vào Postfix với Dovecot. SASL là gì? SASL là viết tắt của Lớp xác thực và bảo mật đơn giản, đó là một khung cho phép các nhà phát triển thực hiện các cơ chế xác thực khách hàng(client) và máy chủ. Bước 1 là edit file /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf ...

[Thủ Thuật Linux] Cách mở một Port trong CentOS / RHEL 7

[Thủ Thuật Linux] Cách mở một Port trong CentOS / RHEL 7 . Bài đăng này sẽ trình bày các bước để mở một cổng theo yêu cầu của ứng dụng. Đối với ví dụ bài đăng này, chúng tôi sẽ mở Cổng dành riêng cho Ứng dụng (Apache) 55555. Bước 1, Kiểm Tra Port đang mở ...

[Thủ Thuật Linux] Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB trên CentOS 7. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thiết lập một Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB (một bản thay thế cho MySQL) trên CentOS 7.Chúng tôi sẽ giải thích cách tạo và gửi các hộp thư ...

[Thủ Thuật Linux] Tìm hiểu phân quyền File trong Linux

[Thủ Thuật Linux] Tìm hiểu phân quyền File trong Linux. Về cơ bản, Linux chia hệ thống chủ sở hữu file và thư mục bằng liên kết giữa vai trò là Owner hoặc Group, từ đó sinh ra có 3 lớp phân quyền : Quyền Owner, Quyền của Group các thành viên, Quyền cho tất cả mọi thành viên

[Thủ Thuật Linux] Bảo mật Nginx với Let's Encrypt trên CentOS 8

[Thủ Thuật Linux] Bảo mật Nginx với Let's Encrypt trên CentOS 8. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí trên CentOS 8 chạy Nginx và hướng dẫn cách định cấu hình Nginx để sử dụng chứng chỉ SSL và bật HTTP/2.