Skip to main content

Drupal là hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở, chủ yếu được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP và được thiết kế để tạo ra các trang web để sử dụng trên nhiều máy chủ khác nhau.