Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật JavaScript] Hướng dẫn Convert một Object thành Array bằng JavaScript

[Thủ Thuật JavaScript] Hướng dẫn Convert một Object thành Array bằng JavaScript bằng 3 cách thức, method Object.keys(), Object.values() và Object.entries(). khác nhau thông qua các ví dụ dưới đây. ...

Hướng dẫn Convert HTML thành File PDF bằng JavaScript

Hướng dẫn Convert HTML thành File PDF bằng JavaScript, tôi sẽ trình bày cách tạo file PDF của từ một trang HTML với CSS bằng JavaScript và jQuery. Để thực hiện chúng ta sẽ sử dụng thư viên JS để chuyển đổi PDF: JSPDF.js và html2canvas.js ....

[Thủ Thuật JavaScript] 7 dòng code thần của sát thủ JavaScript

[Thủ Thuật JavaScript] 7 dòng code thần của sát thủ JavaScript là các dòng code đơn giản mà giúp các developer có thể xử lý các vấn đề phổ biến khi code JavaScript như kiểm tra Date is Valid, Copy to Clipboard , xóa cookies, generate Hex Color, ....

[React] Component là gì? Tìm hiểu cụ thể về component

[React] Component là gì? Tổng hợp kiến thức liên quan đến React, khái niệm, cách khởi tạo, cách truyền tham số , cách gọi một component... Component là một block code độc lập để phân chia các UI (giao diện người dùng) thành các ...

JSON là gì? Tìm hiểu chi tiết về JSON thông qua ví dụ

JSON là gì? Tìm hiểu chi tiết về JSON thông qua ví dụ. JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation, là một kiểu định dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được. JSON là một tiêu chuẩn để trao đổi dữ liệu trên web.

[Thủ Thuật WP] Thêm tính năng Infinite Scroll trong WordPress

Hướng dẫn thêm button "Load More" trong WordPress và tự động tải bài viết khi scroll xuống - Cuộn vô hạn (Infinite Scroll ) bằng những đoạn code nhỏ không dùng Plugin . Bước 1: Thêm bottom. Bước 2: Thêm Đoạn Script. Bước 3: Thêm đoạn query lấy bài viết. ...