Nhảy đến nội dung

Module là những đoạn code mở rộng Drupal bằng cách thay đổi chức năng hiện có hoặc thêm các tính năng mới.

[Thủ Thuật Drupal] Infinite Scrolling là gì? Thêm Infinite Scroll vào Drupal

Infinite Scrolling là gì? Hướng dẫn thêm Infinite Scroll vào Drupal 8 và Drupal 9 chi tiết. nfinite Scrolling là nội dung tải liên tục khi người dùng cuộn xuống trang. Tùy chọn này có thể đi kèm với nút “Tải Thêm” ở cuối trang, nút này sẽ tải nội dung ...

[Thủ Thuật Drupal] Cách phân quyền trong module Drupal

[Thủ Thuật Drupal] Cách phân quyền trong module Drupal. Bạn đang tìm cách tạo phân quyền cho module mới trong Drupal 8/ Drupal 9 ? Trong Drupal, các quyền hiện được xác định trong file MODULENAME.permissions.yml thay vì sử dụng hook_permission()...

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo field có điều kiện trong Form API

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo field có điều kiện trong Form API. Code snippet được sử dụng để ẩn / hiện có điều kiện một trường trong form bằng code trong Drupal 8/ Drupal 9. Form API với thuộc tính #states cho phép dễ dàng hiển thị hoặc ẩn, bật hoặc tắt ...

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo một custom field formatter

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo một custom field formatter để hiển thị dữ liệu theo ý mình. Bài viết này là hướng dẫn bạn hiển thị link Youtube dưới dạng một Iframe trên website Drupal một cách dễ dàng. ...

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo image token tùy chỉnh

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo image token tùy chỉnh. Token là một yếu tố cơ bản trong bất kỳ trang web Drupal nào. Nó bao gồm các phần văn bản tùy chỉnh có thể được sử dụng làm trình giữ chỗ cho các giá trị được xác định trước...