Nhảy đến nội dung

[Chứng Khoán] Cách Đầu tư Cổ Phiếu Thành Công theo Chu Kỳ Kinh Tế

Cách Đầu tư Cổ Phiếu Thành Công theo Chu Kỳ Kinh Tế là một trong phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả với nhiều nhà đầu tư chứng khoán. Bằng cách tận dụng các thay đổi của chu kỳ kinh tế mà lựa chọn lĩnh vực, cỗ phiểu để đầu tư với hiệu suất cao hơn...

[Chứng Khoán] Hệ số Alpha (α) và beta (β) là gì ?

[Chứng Khoán] Hệ số Alpha (α) và beta (β) là gì ? Công thức tính hệ số Alpha và công thức tính hệ số Beta. Các hệ số Alpha và Beta có ý nghĩa gì trong đầu tư chứng khoán, cách thức áp dụng trong đầu tư ....

[Chứng Khoán] Chiến lược đầu tư giá trị trong chứng khoán

[Chứng Khoán] Chiến lược đầu tư giá trị trong chứng khoán.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp đầu tư chứng khoán được sử dụng thành công bởi các nhà đầu tư lão luyện như Warren Buffett, Benjamin Graham ...

[Chứng Khoán] Biên an toàn - Margin of Safety? Nội dung và ý nghĩa

[Chứng Khoán] Biên an toàn trong tiếng Anh là Margin of Safety. Biên an toàn là một nguyên tắc đầu tư chứng khoán trong đó nhà đầu tư chỉ mua chứng khoán khi giá thị trường thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của chứng khoán đó. ...