Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Fix lỗi "Error: MySQL shutdown unexpected" trên XAMPP

Lỗi "Error: MySQL shutdown unexpected"  xuất hiện khi khởi động XAMPP. Error: MySQL shutdown unexpectedly. This may be due to a blocked port, missing dependencies, improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.... Dưới dây là các bước đơn giản fix nhanh lỗi trên XAMPP mà không mất dữ liệu.