Nhảy đến nội dung

Twig là một template engine cho PHP, được sử dụng trong rất nhiều framework khác nhau như Symfony, Drupal8, eZPublish, phpBB, Piwik

[Thủ Thuật Drupal] Hiển thị Block vào Twig template trong Drupal

Hướng dẫn hiển thị Block bất kì vào Twig template trong Drupal 8 và Drupal 9 là ví dụ đơn giản giúp bạn lấy một block bất kỳ để hiển thị trên Twig template dễ dàng mà không cần sử dụng module nào. Xem ví dụ hiển thị một block Google AD giữa trang view ....

[Thủ Thuật Drupal] Mở rộng Twig template với Block trong Drupal

Một trong những điều tuyệt vời của Drupal 8 và Drupal 9  là sự ra đời của Twig. Theo ý kiến cá nhân, đó là một công cụ tạo template vượt trội hơn nhiều so với PHP Template. Dưới đây là tính năng Block trong Twig được sử dụng trong Drupal, giúp coder dễ dàng custom template....

[Thủ Thuật Drupal] Cách lấy URL của ảnh từ Media trong Twig template

Cách lấy URL của ảnh từ một trường Media trong Twig template Drupal 8 và 9 dường như rất dễ dàng. Bạn có thể tham khảo đoạn code dưới để sử dụng lấy thông tin ảnh như Alt, URL, Title trong hai trường hợp cụ thể như sau...

[Thủ Thuật Drupal] Disable Cache trong Drupal 8/ Drupal 9

[Thủ Thuật Drupal] Disable Cache trong Drupal 8/ Drupal 9. Drupal có một hệ thống cache vô cùng mạnh mẽ và chia ra rất nhiều loại khác nhau : Dynamic caching, Page caching, Twig template caching, ...Dưới đây sẽ là hướng dẫn xáo cache trong Drupal 8/ Drupal 9...

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo một custom field formatter

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo một custom field formatter để hiển thị dữ liệu theo ý mình. Bài viết này là hướng dẫn bạn hiển thị link Youtube dưới dạng một Iframe trên website Drupal một cách dễ dàng. ...

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Thay đổi dịnh dạng ngày tháng trong Twig

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Thay đổi dịnh dạng ngày tháng trong Twig. Code snippet dưới là code thay đổi định dạng ngày tháng trong Twig - Drupal 8/ Drupal9. Cách 1; {{ node.created.value|date('U')|format_date('html_month') }}, Cách 2 ....

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo đường dẫn URL với route và tham số trong Twig

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo đường dẫn URL với route và tham số trong Twig là yêu cầu khá phổ biến trong quán trình lập trình phát triển website Drupal 8/ Drupal 9. Bài viết dưới đây là ví dụ trong các trường hợp ...

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - In các giá trị entity reference trong twig template

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - In các giá trị entity reference trong twig template. Bài viết hướng dẫn hiển thị các giá trị entity reference trong Drupal 8, Drupal 9. Mời các bạn xem các ví dụ mẫu bên dưới : ....