Nhảy đến nội dung

Thủ Thuật Linux - Blog chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm và tài nguyên để giúp bạn quản trị Server Linux dễ dàng hơn như Centos, Ubutu, LEMP,....

[Thủ Thuật Linux] Cách thêm hoặc xóa user khỏi group trong Linux

Cách thêm hoặc xóa user khỏi group trong Linux. Linux mặc định là một hệ thống nhiều user (có nghĩa là nhiều người dùng có thể kết nối đồng thời), do đó quản lý người dùng là một trong những nhiệm vụ cơ bản của quản trị viên hệ thống. ...

[Thủ Thuật Linux] Cách cho phép hoặc từ chối truy cập SSH đối với User hoặc Group

[Thủ Thuật Linux] Cách cho phép hoặc từ chối truy cập SSH đối với User hoặc Group. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bật hoặc tắt quyền truy cập SSH cho người dùng hoặc nhóm bằng cách thực hiện một vài thay đổi trong tệp cấu hình mặc định SSH. ...

[Thủ Thuật Linux] Cho phép kết nối POP3/IMAP/SMTP mà không có STARTTLS

[Thủ Thuật Linux] Cho phép kết nối POP3/IMAP/SMTP mà không có STARTTLS. Lỗi bạn gặp thường gặp khi setting email với postfix và dovecot - Plaintext authentication disallowed on non-secure (SSL/TLS) connections. Dưới đây là cách fix lỗi

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt nhiều phiên bản PHP trên Centos 7/RHEL 7

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn Cài đặt nhiều phiên bản PHP trên Centos 7/RHEL 7 là bài viết hướng dẫn nhanh cho bạn nào cần chạy nhiều project với các phiên bản khác nhau trên cùng một Server... Ví dụ ở đây là chạy PHP 8.0 và PHP 7.4 trên cùng một server

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn cài đặt Wiki.js trên Centos 7/ RHEL 7

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn cài đặt Wiki.js trên Centos 7/ RHEL 7. Wiki.js là một ứng dụng mã nguồn mở, hiện đại và mạnh mẽ dựa trên Node.js, Git và Markdown, Wiki.js .... Dưới đây là các bước cài đặt nhanh Wiki.js phiên bản mới nhất ....

[Thủ Thuật Linux] Fix lỗi "Error: MySQL shutdown unexpected" trên XAMPP

Lỗi "Error: MySQL shutdown unexpected"  xuất hiện khi khởi động XAMPP. Error: MySQL shutdown unexpectedly. This may be due to a blocked port, missing dependencies, improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.... Dưới dây là các bước đơn giản fix nhanh lỗi trên XAMPP mà không mất dữ liệu.

[Thủ Thuật Linux] Fix lỗi "502 Bad Gateway" trên Nginx

[Thủ Thuật Linux] Fix lỗi "502 Bad Gateway" trên Nginx là bài viết hướng dẫn các xử lý lỗi "502 Bad Gateway" trên máy chủ Nginx nhanh chóng qua các bước đơn giản sau đây. Bước 1: mở file cấu hình Nginx... Bước 2 Thêm đoạn cấu hình ...

[Thủ Thuật Linux] Thay đổi kiểu dữ liệu trong MySQL mà không mất dữ liệu

[Thủ Thuật Linux] Thay đổi kiểu dữ liệu trong MySQL mà không mất dữ liệu là bài viết hướng dẫn sử dụng 2 lệnh sql MODIFY và CHANGE. Dưới đây là các bước kèm hình ảnh cụ thể giúp bạn hiểu rõ cách dùng lệnh thay đổi kiểu dữ liệu cột trong MySQL ...