Nhảy đến nội dung

Server hay còn gọi là máy chủ là một hệ thống (phần mềm và phần cứng máy tính phù hợp) đáp ứng yêu cầu trên một mạng máy tính để cung cấp, hoặc hỗ trợ cung cấp một dịch vụ mạng.

LAMP stack là gì ? Hướng Dẫn Cài đặt LAMP trên CentOS 7

LAMP stack là gì ? Hướng Dẫn Cài đặt LAMP trên CentOS 7. LAMP là tên viết tắt của 4 kí tự đầu trong bộ cài đặt bao gồm: Linux, Apache, MariaDB, PHP. ... Cài đặt LAMP stack gồm các bước: Cài đặt Apache , Cài đặt MariaDB, Cài Đặt PHP, PHP package ....

Subdomain là gì? Hỏi đáp về SubDomain

Subdomain là gì? Hỏi đáp về SubDomain, cấu trúc của một subdomain... Subdomain là phần mở rộng và là phần bổ sung xuất hiện trước của tên miền chính. Hiểu đơn giản thì subdomain chính là tên miền phụ, tên miền mở rộng hay tên miền con....

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thêm SASL vào Postfix với Dovecot

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thêm SASL vào Postfix với Dovecot. SASL là gì? SASL là viết tắt của Lớp xác thực và bảo mật đơn giản, đó là một khung cho phép các nhà phát triển thực hiện các cơ chế xác thực khách hàng(client) và máy chủ. Bước 1 là edit file /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf ...

[Thủ Thuật Linux] Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB trên CentOS 7. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thiết lập một Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB (một bản thay thế cho MySQL) trên CentOS 7.Chúng tôi sẽ giải thích cách tạo và gửi các hộp thư ...

[Thủ Thuật Linux] Bảo mật Nginx với Let's Encrypt trên CentOS 8

[Thủ Thuật Linux] Bảo mật Nginx với Let's Encrypt trên CentOS 8. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí trên CentOS 8 chạy Nginx và hướng dẫn cách định cấu hình Nginx để sử dụng chứng chỉ SSL và bật HTTP/2.

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên CentOS 7 theo từng bước đơn giản. Cài đặt Certbot Let’s Encrypt Client lên Centos, Cập nhập lại Firewall, Lấy chứng chỉ SSL, Cài đặt Cronjob tự động gia hạn SSL, ...

[Thủ thuật Linux] Hướng dẫn Nén và Giải nén file Tar, Gzip và Zip trên Linux

Hướng dẫn Nén và Giải nén file Tar, Gzip và Zip trên Linux. Trong bài viết này, bạn có thể thấy một số lệnh và ví dụ hữu ích của linux liên quan đến các tệp zip, giải nén, giải nén và gzip trong hệ thống centos (linux)...

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Cronjob trên Centos

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Cronjob trên Centos 7 , Centos 8 từng bước bằng lệnh. Bước 1 : login vào hệ thống qua SSH . Bước 2: Update Centos . Bước 3: Kiểm tra Cron đã hoạt động hay chưa, .....

WWW vs NON-WWW ? Hướng dẫn điều hướng WWW và Non-WWW ?

WWW vs NON-WWW ? Ưu và nhược điểm của WWW và Non-WWW ? Hướng dẫn điều hướng WWW và Non-WWW bằng htacess trong Apache và config trong Nginx. Bài viết này sẽ giúp hiểu hơn về www và non-www và cách xử lý vấn đề liên quan đến WWW và Non-WWW ...

LEMP stack là gì ? Hướng Dẫn Cài đặt LEMP trên CentOS 7

LEMP stack là gì ? Hướng Dẫn Cài đặt LEMP trên CentOS 7 bằng 8 bước đơn giản.LEMP là tên viết tắt của 4 kí tự đầu trong bộ cài đặt bao gồm: Linux, NGINX, MariaDB, PHP. Bước 1: Cập nhập bản mới nhất của CenOS7