Nhảy đến nội dung

WWW vs NON-WWW ? Hướng dẫn điều hướng WWW và Non-WWW ?

Nội Dung Bài Viết

WWW và Non-WWW

World Wide Web (WWW) được phát triển bởi Tim Berners-Lee vào năm 1989. Nó chính thức được đưa vào sử dụng rộng rãi và năm 1991

Non-WWW thường được gọi là miền “trống”. Khi bạn thêm tiền tố WWW vào trước tên trang Web, nó hoạt động như một loại tên máy chủ có thể giúp điều chỉnh hệ thống tên miền (DNS)

URL có WWW sẽ hiển thị như sau: http://www.nguyenphudung.com, hoặc https:// www.nguyenphudung.com

URL không có WWW thì hiển thị dạng http://nguyenphudung.com, hoặc https://nguyenphudung.com.

Chú Ý : URL có WWW sẽ có nhiều lợi ích hơn NON-WWW và nếu bạn có cả hai thì Google sẽ xem đó là 2 website riêng biệt

Ưu và nhược điểm của WWW và Non-WWW 

  WWW Non-WWW
Ưu Điểm

+ thuận tiện cho người tìm kiếm khi gõ tên miền với 'www'

+ phép bạn đặt Cookie cho tên miền phụ www

+ trông đáng tin Non-WWW

+ Người dùng chỉ cần nhập tên miền mà thôi

+ Được Google đánh giá cao hơn vì URL ngắn

Nhược Điểm

+ Không ai gõ www trên công cụ tìm kiếm

+ Google ưu tiên URL ngắn hơn

+ Không có bảng ghi CNAME, do đó ko thể chuyển traffic từ máy chủ này sang máy chủ khác

WWW và Non-WWW cái nào tốt hơn ?

Tên miền có WWW sẽ có một chút lợi thế hơn so với tên miền không có WWW.

Trên thực tế, khi cả hai URL của trang Web đều hoạt động, Google sẽ xem nó như hai trang Web khác nhau. Vậy nên nếu nội dung trên hai trang này không khác gì nhau, Google sẽ đánh giá là Duplicate Content.

Từ điều đó sẽ dẫn đến Rank của website của bạn sẽ bị hạn chế khi Google áp dụng tính điểm xếp hạng.

Vậy nên bạn cần phải theo dõi thưởng xuyên và điều hướng từ phiên bản này sang phiên bản khác một cách đồng bộ.

Hướng dẫn điều hướng WWW và Non-WWW bằng htacess

Redirect www sang non-www

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.nguyenphudung.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://nguyenphudung.com/$1 [L,R=301]

 Redirect non-www sang www

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^nguyenphudung.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.nguyenphudung.com/$1 [L,R=301]

Hướng dẫn điều hướng WWW và Non-WWW bằng config Nginx

Chú ý là đặt trên cùng của file conf

Redirect www sang non-www

Single domain

server {
    server_name www.nguyenphudung.com;
    return 301 $scheme://nguyenphudung.com$request_uri;
}

 All domains

server {
     server_name "~^www\.(.*)$" ;
     return 301 $scheme://$1$request_uri ;
}

Redirect non-www sang www

Single domain

server {
    server_name nguyenphudung.com;
    return 301 $scheme://www.nguyenphudung.com$request_uri;
}

 All domains

server {
    server_name "~^(?!www\.).*" ;
    return 301 $scheme://www.$host$request_uri;
}