Skip to main content

[Thủ Thuật WP] Ngăn WordPress tạo ảnh tự động với nhiều kích thước không dùng

Mục lục:

WordPress tạo ra nhiều ảnh với kích thước khác nhau để làm gì?

Thông thường khi upload ảnh lên WordPress sẽ có 3 loại kích thước mặc định gồm : Thumbnail, Medium và Large. Nhưng trong vài trường hợp do theme hoặc plugin của bạn nên có thể sẽ tạo nhiều hơn 3 loại kích thước trên. 

Hãy thử upload 1 hình ảnh lên Media trong trang quản trị. Sau đó truy cập vào hosting, sử dụng FTP client hoặc vào File Manage trong cPanel để biết bao nhiêu phiên bản được tạo thêm.

Tìm thư mục /wp-content/uploads/, các hình ảnh được upload và được wordpress tự động tạo ra sẽ có ở đây:

Image
Ngăn WordPress tạo ảnh tự động với nhiều kích thước không dùng

Tại sao bạn nên chặn tự động resize ảnh ?

Đơn giản là để giảm lượng file rác, tiết kiệm dung lượng lưu trữ, giúp tăng tốc độ tải trang với những file ảnh không dùng tới. 

Hướng dẫn ngăn WordPress tạo các ảnh với kích thước không dùng tới 

Ngăn WordPress tạo ảnh với các kích thước mặc định

Vào trong trang quản trị WordPress và chọn Settings > Media và thiết lập những kích thước ko dùng tới bằng '0' .

Image
Ngăn WordPress tạo ảnh với các kích thước mặc định

 Loại bỏ các kích thước ảnh mặc định của Theme

Vào file functions.php trong theme thêm đoạn code để xóa kích thước ảnh đang có.

function remove_default_image_sizes( $sizes) {
    unset( $sizes['large']);
    unset( $sizes['thumbnail']);
    unset( $sizes['medium']);
    return $sizes;
}
add_filter('intermediate_image_sizes_advanced', 'remove_default_image_sizes');

Ở trên là đang xóa 3 loại 'large' ,'thumbnail', 'medium'.

Xóa các ảnh đã tạo mà không sử dụng với Plugin Media Cleaner

Image
plugin-media-cleaner-xoa-hinh-anh-khong-su-dung

Sau khi cài đặt và kích hoạt plugin, các bạn vào Media -> Cleaner -> Reset -> Start Scan. Sau khi scan, một danh sách các hình ảnh không được sử dụng sẽ hiện ra (nếu có) > Delete All

Các bạn có thể bật tính năng thùng rác cho Media Library bằng cách thêm dòng sau vào đầu file wp-config.php:

define( 'MEDIA_TRASH', true );

Chú ý: Backup database và thư mục /uploads trước khi xóa. Các file bị xóa tạm thời sẽ nằm trong thư mục /uploads/wpmc-trash. Sau khi kiểm tra, các bạn có thể xóa luôn hoặc nhấn khôi phục lại.