Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật WordPress] Hiển thị ảnh sản phẩm trên trang checkout của WooCommerce

Nội Dung Bài Viết

Hiển thị ảnh sản phẩm trên trang checkout của WooCommerce là một tính năng rất hữu ích cho người dùng có thể nhìn tháy sản phẩm hay biến thể rõ ràng hơn trước khi thanh toán.

Dưới đây là snippet đơn giản giúp các lập trình viên theme WordPress dễ dàng xuất hiện ảnh đại diện sản phẩm ở trang checkout.

Thêm đoạn code bên dưới vào functions.php của child theme.

add_filter( 'woocommerce_cart_item_name', 'devwk_product_image_review_order_checkout', 9999, 3 );
  
function devwk_product_image_review_order_checkout( $name, $cart_item, $cart_item_key ) {
    if ( ! is_checkout() ) return $name;
    $product = $cart_item['data'];
    $thumbnail = $product->get_image( array( '50', '50' ), array( 'class' => 'alignleft' ) );
    return $thumbnail . $name;
}

Chú ý: Đoạn code bên dưới sử dụng kích thước ảnh là 50*50 px, bạn có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu của mình.