Skip to main content

[Thủ Thuật WP] Code snippet dịch WordPress không cần Plugin

Mục lục:

Code snippet WordPress cho tính năng "Dịch WordPress " mà ko dùng plugin.

Copy đoạn code dưới vào trong file functions.php của theme.

function dev_change_translate_text($translated_text)
{
  if ($translated_text == 'Old Text') {
    $translated_text = 'New Translation';
  }
  return $translated_text;
}
add_filter('gettext', 'dev_change_translate_text', 20);
function dev_change_translate_text_multiple($translated)
{
  $text = array(
    'Mô tả' => 'Mô tả sản phẩm',
    'Quick View' => 'Xem nhanh',
    'Oops! That page can’t be found' => 'Lỗi 404! Trang web không tồn tại',
    'It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search' => 'Chúng tôi không tìm thấy trang này trên hệ thống, vui lòng thử chức năng tìm kiếm bên dưới',
    'Leave a comment' => 'Viết bình luận',
    'Continue reading' => 'Đọc tiếp',
    'View more' => 'Xem thêm',
    'Category Archives' => 'Danh mục',
    'SHOPPING CART' => 'Giỏ hàng',
    'CHECKOUT DETAILS' => 'Thông tin thanh toán',
    'ORDER COMPLETE' => 'Hoàn tất đặt hàng',
    'CATEGORY ARCHIVES' => 'Chuyên mục',
    'MY ACCOUNT' => 'Tài khoản của tôi',
    'Login' => 'Đăng nhập tài khoản',
  );
  $translated = str_ireplace(array_keys($text), $text, $translated);
  return $translated;
}
add_filter('gettext', 'dev_change_translate_text_multiple', 20);