Skip to main content

[Thủ Thuật WP] Danh sách các Hook WooCommerce trên trang giỏ hàng hóa (Cart)

Mục lục:

WooCommerce cực kỳ thân thiện với các nhà phát triển vì nó có rất nhiều Actions Filters - hoặc chỉ là hook.

Chúng ta sử dụng chúng thường xuyên khi chúng tôi phát triển các Plugin hoặc Theme WooCommerce và để điều chỉnh trang giỏ hàng.

 Bất kể bạn là người mới bắt đầu hay nhà phát triển WooCommerce nâng cao, chúng tôi sẽ giới thiêỵ về Hook giỏ hàng trong WooCommerce này để giúp bạn tìm đúng Hook mà bạn đang cần.

Giới thiệu WooCommerce Cart Hook

Bên dưới là toàn bộ các Hook trong trang giỏ hàng WooCommerce 

Danh sách các Hook WooCommerce trên trang giỏ hàng hóa (Cart)

Giờ chúng ta sẽ đi qua  từng Hook cụ thể hơn.

Hook của một giỏ hàng trống

Hook của một giỏ hàng trống

woocommerce_cart_is_empty là hook của trang giỏ trống.

Danh sách đầy đủ WooCommerce Cart Hooks

 • woocommerce_before_cart
 • woocommerce_before_cart_table
 • woocommerce_before_cart_contents
 • woocommerce_cart_contents
 • woocommerce_cart_coupon
 • woocommerce_cart_actions
 • woocommerce_after_cart_contents
 • woocommerce_after_cart_table
 • woocommerce_cart_collaterals
 • woocommerce_before_cart_totals
 • woocommerce_cart_totals_before_shipping
 • woocommerce_after_shipping_rate
 • woocommerce_before_shipping_calculator
 • woocommerce_after_shipping_calculator
 • woocommerce_cart_totals_after_shipping
 • woocommerce_cart_totals_before_order_total
 • woocommerce_cart_totals_after_order_total
 • woocommerce_proceed_to_checkout
 • woocommerce_after_cart_totals
 • woocommerce_after_cart
 • woocommerce_cart_is_empty

Xóa các actions mặc định trên trang giỏ hàng

Bạn có thể xóa dễ dàng bằng cách copy và dán vào file functions.php trong theme/plugin.


/**
 * Default WooCommerce Cart Hooks (just an example, do not copy)
 *
 */
add_action( 'woocommerce_cart_collaterals', 'woocommerce_cross_sell_display' );
add_action( 'woocommerce_cart_collaterals', 'woocommerce_cart_totals', 10 );
add_action( 'woocommerce_proceed_to_checkout', 'woocommerce_button_proceed_to_checkout', 20 );

/**
 * How to Remove Default WooCommerce Cart Hooks (paste into your functions.php file)
 *
 */
remove_action( 'woocommerce_cart_collaterals', 'woocommerce_cross_sell_display' );
remove_action( 'woocommerce_cart_collaterals', 'woocommerce_cart_totals', 10 );
remove_action( 'woocommerce_proceed_to_checkout', 'woocommerce_button_proceed_to_checkout', 20 );

Thêm các phần của riêng bạn vào trang giỏ hàng

Bạn có thể thêm dễ dàng các tùy chỉnh mong muốn thông qua Hook mà không cần trực tiếp thay đổi theme. Ví dụ như bạn thêm đoạn text "Free Shipping" ở trên bảng giỏ hàng bằng cách thêm đoạn code vào file functions.php


add_action( 'woocommerce_before_cart_table', 'wpdesk_cart_free_shipping_text' );
/**
 * Add "free shipping" text to WooCommerce cart page
 *
 */
function wpdesk_cart_free_shipping_text() {
	echo '<div class="woocommerce-info">Free Shipping available from $299!</div>';
}

Tham khảo tại : woocommerce.com