Skip to main content

Module cần có cho tất cả website Drupal

Module là một phần thiết yếu tạo nên giá trị cho website Drupal. Mặc dù module là tích hợp nhỏ giữa PHP, Javascript và CSS nhưng nâng cao tính năng và trải nghiệm cho người dùng.

Dưới đây là một số module phổ biến và rất hữu dụng cho tất cả website Drupal

ADMIN TOOLBAR

 Admin Toolbar - Đây là một module nhỏ nhằm giúp tạo trang menu quản trị trong Drupal thân thiện với người dùng hơn. Nhưng sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian

DEVEL

Devel là module mạnh mẽ và phổ biến giúp các lập trình viên dễ dàng thực hiện phát triển và gỡ bug nhanh nhẹn và hiều quả hơn

ENTITY BROWSER

Entity browser là công cụ linh hoạt giúp cho việc tạo, chọn các ảnh, tập tin, tệp file dễ dàng và mượt hơn core của Drupal

PATHAUTO

PathAuto là module tự động tạo URL/ Path  cho nội dung, sản phầm để tối thân thiện với SEO

vd: /danh-muc/tieu-de-bai-viet thay cho mặc định là /node/2

Webform

Webform module tạo form liên hệ, đăng ký hay mà form nhiều bước (multi-step forms) dễ dàng với trình kéo thả hoặc sử dụng structure YAML.

Google Analytics

Google Analytics - Đây là module dùng để đo lường và phân tích traffic website đến Drupal rất hữu dụng để làm SEO

reCAPTCHA

Recaptcha giúp ngăn chặn spam đến hệ thống website.

Paragraphs

Paragraphs là module cho phép bạn tạo nội dung bài viết dễ dàng , sinh động hơn thay vì bạn chỉ dùng mỗi WYSUWYG như mặc định.