Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật WP] Fix lỗi you’ve been locked out của iThemes Security

Nội Dung Bài Viết

Itheme security là một plug in bảo mật khá phổ biến của các web wordpress. Nó có nhiều tính năng bảo vệ, mà tính năng dùng phổ biến nhất là lock những ai cố tình đăng nhập nhiều lần.

Khi đăng nhập nhiều lần không thành công sẽ gặp ngay lỗi "you’ve been locked out" của iThemes Security, dưới đây là cách sửa lỗi.

Bước 1 -  Đăng nhập vào cPanel và mở phpMyAdmin trang web của bạn

Image
Đăng nhập vào cPanel và mở phpMyAdmin trang web của bạn

Bước 2: Tìm table xxxxxx_itsec_lockouts và tìm địa chỉ IP của bạn và delete

Image
Tìm table xxxxxx_itsec_lockouts và tìm địa chỉ IP của bạn và delete

Nếu bạn ko biết địa chỉ IP của mình có thể check ở link này: https://www.whatismyip.com/