Skip to main content

[Thủ Thuật WP] Hướng dẫn tăng tốc WordPress với WP-Rocket trên Nginx

Mục lục:

Hầu như các WordPress hiện nay đang chạy Nginx và sử dụng plugin cache WP-Rocket, tuy nhiên WP-Rocket lại được làm tối ưu trên Apache,  LiteSpeed Web Server (OpenLiteSpeed) hơn là Nginx. 

Vậy để website WordPress có thể chạy WP-Rocket trên Nginx một cách hiệu quả và tối ưu thì bạn sẽ phải cần cài đặt Rocket-Nginx.

Rocket-Nginx là cấu hình Nginx dành cho WordPress sử dụng plugin WP-Rocket, nó cho phép Nginx gửi các files cache mà không cần chạy đoạn code PHP nào giúp bạn giảm tải ở server.

Bước 1: Thay đổi WP_CRON bằng lệnh cron job trên server Nginx.

Vì Rocket-Nginx sẽ tạo cache và gửi đến máy client mà không cần phải thực thi PHP từ WordPress nên đôi khi sẽ khiến WP_Cron sẽ không hoạt động đúng. Vậy để hoạt động WP_Cron không bị lỗi bạn nên chuyển qua dùng cron job của server

1.1. Tắt WP Cron của WordPress trong file wp-config.php

define( 'DISABLE_WP_CRON', true );

1.2. Sử dụng lệnh cron job thay thế

*/15 * * * * wget -q -O - http://www.website.com/wp-cron.php?doing_wp_cron &>/dev/null

hoặc

*/15 * * * * curl http://www.website.com/wp-cron.php?doing_wp_cron &>/dev/null

hoặc

*/15 * * * * cd /home/user/public_html; php wp-cron.php &>/dev/null

Nếu bạn chưa biết cấu hình cron job có thể tham khảo bài viết : Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Cronjob trên Centos

Bước 2: Cài đặt Rocket-Nginx

Dùng lệnh sau

cd /etc/nginx
git clone https://github.com/satellitewp/rocket-nginx.git

sau đó, lần lượt chạy lệnh

cd rocket-nginx
cp rocket-nginx.ini.disabled rocket-nginx.ini
php rocket-parser.php

Kết quả nhận được là một file  default.conf, và đây là file config dành cho wp-rocket và nginx có thể dùng chung cho tất cả các website

Bước 3: Thêm vào cấu hình cho trang WordPress của bạn

Cách 1: Truy cập vào thư mục root Wordpress của bạn và tạo file rocket-nginx.conf với nội dung:

include /etc/nginx/rocket-nginx/default.conf;

Cách 2: Vào trực tiếp file cấu hình của bạn để thay đổi như sau

server {
  ...
  # Rocket-Nginx configuration
  include rocket-nginx/default.conf;
    ...
}

Trước khi restart nginx hãy test bằng lệnh "nginx -t".  Nếu không lỗi bạn hãy reload lại nginx bằng lệnh " service nginx reload "

Bước 4: Kiểm tra website

Bạn truy cập vào trang quản trị website, vào Plugin WP-Rocket thực hiện Clear cache và Preaload lại cache.

Tiếp đó bạn truy cập website và nhấn F12 , chọn tab Network => Headers để kiểm tra => bạn để ý dòng X-Rocket-Nginx-Bypass: Yes là đã cấu hình thành công rồi nhé.

Image
Kiểm tra website - Huong-dan-cau-hinh-WP-Rocket-voi-Nginx