Skip to main content

[Thủ Thuật] Cách chống copy hình ảnh trên website

Mục lục:

Bài viết của bạn là những hình ảnh mà tự tay bạn thiết kế hay phải mất khoảng thời gian để làm ra nó. Vì vậy sẽ muốn bảo vệ trước những hành động lấy ảnh từ website của bạn.

Và đây là đoạn code snippet đơn giản dưới giúp bạn chống copy hình ảnh cho website bằng cách: 

 • Chống nhấp chuột phải vào hình ảnh (right click).
 • Chống kéo thả ảnh để không tải ảnh về được bằng cách kéo thả ra màn hình máy tính.

Chèn đoạn code sau vào footer, trước thẻ đóng </body> : 

<script type="text/javascript">
  function nocontext(e) {
    var clickedTag = (e == null) ? event.srcElement.tagName : e.target.tagName;
    if (clickedTag == "IMG")
      return false;
  }
  document.oncontextmenu = nocontext;
</script>
<style>
  img {
    -webkit-user-drag: none;
    -webkit-touch-callout: none;
  }
</style>